Diari digital de la comarca de Sóller
Dimarts, 16 de juliol de 2019   |   20:26
 
Enquesta  
Estàs d’acord amb la reforma circulatòria que s’ha aplicat a Jeroni Estades?


No
 
Entrevista
15/06/2018 | 09:42
Guillem Bestard:
“A Es Fossaret tenim més demanda que places”
G.P.

Quan el curs escolar enfila la recta final és l’hora de fer el balanç anual del curs i les previsions per al curs que -més aviat del que voldrien alumnes i professoR.- iniciarà la seva singladura el proper mes de setembre. Guillem Bestard Ureba és el director del CEIP Es Fossaret des de fa sis anys i serà ell qui farà balanç del curs 2017-18 al centre que dirigeix i de les novetats que els depara el proper curs. Bestard és mestre d’Educació Primària i hi treballa d’ençà del 2006 -pràcticament des dels seus inicis com a mestre ja que hi passà a treballar després d’unes curtes estades a Menorca i Pòrtol-. Amb un posat tranquil i reflexiu, Bestard fa un repàs de les vicissituds del curs que està a punt de finalitzar i assenyala quines seran les directrius bàsiques del proper curs al CEIP Es Fossaret.

Pregunta.- Quin és el balanç que pot fer del curs 2017-18 al CEIP Es Fossaret?
Resposta.- Força positiu: quan es tracta d’avaluar la part més social del col.legi -equip de professors, pares i alumnes- la qualificaria amb un notable; tot i que si es tracta d’avaluar els objectius assolits encara pujaria una mica més la nota i ho deixaria en un notable alt. No ens podem queixar en aquest aspecte.

P.- Com ha anat la inscripció d’alumnes de cara al proper curs?
R.- Hem comptat amb més demanda que places, per tant s’hauran de derivar alumnes a altres centres. Més o manco comptarem amb uns 210 alumnes, una xifra pràcticament semblant a la d’enguany.

P.- Quines seran les principals novetats pedagògiques del proper curs?
R.- Volem comprar una sèrie d’ordinadors per al centre que ens permetran poder afrontar per a propers cursos la implantació del projecte TAC, un projecte de la Conselleria sobre noves tecnologies. A més, continuarem amb el pla Lector, basat en potenciar les estratègies emprades per a la comprensió lectora, i també continuarem amb el projecte Ortografia Visual, un mètode força efectiu per a la reducció de les faltes d’ortografia.

P.- Quin nivell d’implantació de les tecnologies de la informació i comunicació hi ha a Es Fossaret?
R.- Comptam amb un aula d’informàtica amb catorze ordinadors on a Primària s’hi fa un desdoblament; també comptam amb una cinquantena de microportàtils però que amb el pas dels anys presenten problemes d’obsolència -d’aquí la importància d’adquirir una trentena d’ordinadors per solventar aquesta problemàtica-; a més pel que fa a pissarres digitals, en tenim a Primària i dues a Infantil.

P.- Com valora els resultats acadèmics del centre en les proves que es fan anualment a nivell autonòmic?
R.- En general han anat força bé, tot i que encara no he pogut comparar-les amb les d’altres centres similars al nostre. Aquestes proves externes -són a nivell autonòmic- s’han passat als alumnes de sisè i han donat bon resultat en Català, Castellà i Matemàtiques i un resultat una mica més fluix en Ciència i tecnologia i Anglès. El resultat general ha estat bo.

P.- Quines reivindicacions té encara pendents Es Fossaret?
R.- La gent sol pensar que pel fet de ser una escola nova no tenim problemes i la cosa no va així: comptam amb problemes d’humitats -quan plou, l’aigua es filtra per algunes parets- i d’espai d’ombra al pati d’Infantil -tot un problema quan s’apropa el bon temps ja que es fa molt difícil romandre-hi-. Després comptam amb altres problemes menors com portes espatllades, com és el cas de la porta de sortida al pati.

P.- Què el va dur a dirigir aquest centre?
R.- M’ho proposaren els anteriors director i cap d’estudis i la veritat és que no em costà gens acceptar-ho, tot i que mai no m’ho havia plantejat.

P.- Qui forma el seu equip directiu?
R.- En Biel Mateu és el secretari i na Patrícia Martí és la cap d’estudis.

P.- Amb quin suport compten de cara als alumnes nouvinguts i amb necessitats especials?
R.- Comptam amb un mestre especialista AD (Atenció a la Diversitat), amb un AL (Audició i Llenguatge) i un PT (Pedagogia Terapèutica). Aquest equip, tot i les feines estipulades de cada especialitat sol actuar recolzant-se els uns als altres, esdevenint un equip molt flexible que són un suport imprescindible per a la resta de professors -en total som setze mestres més el de Religió que ve només una sèrie d’hores-. A part d’aquests especialistes , també comptam amb el suport que els diferents tutors es fan entre ells i que acaben d’arrodonir la tasca en aquest sentit.

P.- Quin és el seu principal objectiu com a director?
R.- Tot i semblar una obvietat, fer que tot funcioni. Semblava que pel fet de ser una escola nova tot seria més senzill a Es Fossaret però hi ha hagut molts de problemes pel que fa a la infraestructura de l’edifici; malgrat tot, som ben conscient que és difícil arribar per tot ja que sempre sorgeixen problemes que d’una manera o l’altra hem d’acabar solventant.

P.- Compten amb els recursos suficients per dur a terme una educació vers la diversitat?
R.- Si parlam d’una educació individualitada, els recursos mai no són suficients. Cal tenir present que no només hem de fer front a les problemàtiques educatives sinó que el món escolar és molt més complicat i es veu influït amb altres problemàtiques familiars, socials, culturals... Per a l’educació vers la diversitat seria bo que les ràtios per classe fossin més baixes, tot i això he de dir que no ens podem queixar quan ens comparam amb altres centres de l’illa.

P.- Creu que les retallades són una bona excusa per justificar l’estat actual de l’educació?
R.- Malgrat les retallades, els mestres i professors hem continuat fent la nostra feina; on més s’han notat les retallades és en les beques de menjador o en el manteniment de les infraestructures escolars. Crec que la crisi no ha de ser una excusa per no fer la nostra feina; pel que fa a Es Fossaret -i pels informes que ens passen des de l’Institut-, els resultats dels nostres alumnes avalen la nostra tasca. Tot i això, he de dir que a la nostra comunitat comptam amb un problema educatiu molt greu que és l’abandó escolar motivat en bona part per les condicions econòmiques que ens envolten -els alumnes tenen bo de fer accedir al món laboral sense estudis, aconseguint un sous sovint envejables-. Crec que és un tema que s’hauria de tractar amb tota la seriositat que requereix ja que comporta unes conseqüències terribles educativament parlant.

P.- Com veu el tancament-venda de l’escola de Ses Marjades?
R.- Com a mestre sempre em sap greu que es tanquin centres; ara bé, s’ha de tenir present que pel que fa a Ses Marjades, es tanca l’edifici, no el projecte educatiu. Si hi ha demanda per a aquest projecte el que s’ha de fer és cercar un espai alternatiu digne per poder tirar-lo endavant.

P.- I el seu pas a l’antic Fossaret?
R.- Si s’hi troben bé i el projecte educatiu és viu no hi veig cap inconvenient; però cal que treballin en condicions dignes.

P.- Per acabar, què és el més important a l’hora de treballar amb infants?
R.- Estimar-los, tota la resta de coses venen totes soles si se’ls estima.Anterior Tanca Següent Compartiu-ho a