Diari digital de la comarca de Sóller
Dilluns, 24 de juny de 2024   |   18:05
 
Enquesta  
Quina nota poses als partits de l’oposició després d’un any de legislatura?

0 - 2‘5
2‘5 - 5
5 - 7‘5
7‘5 - 10
 
El casc urbà de Deià.
06/01/2023 | 11:45
Més IBI per a les 200 cases buides
SaVeu

Tenir un habitatge deshabitat a Deià sortirà més car a partir d’ara. L’Ajuntament ha publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) el registre municipal de cases que estan buides que compta amb 196 inscripcions. Totes elles, segons s’indica, seran objecte d’un recàrrec del 50% en l’Impost sobre Béns Immobles (IBI).

Deià considera “habitatges desocupats amb caràcter permanent” aquells immobles on no hi ha ningú empadronat, on no consta que s’hi desenvolupi cap activitat econòmica o no hi hagi cap indici d’ocupació permanent a partir de visites o dades de consum en els serveis municipals.

Els afectats per aquesta decisió municipal disposaran ara d’un termini de quinze dies per presentar les al.legacions que considerin oportunes. En cas contrari, les seves propietats passaran a formar part d’aquest registre i els propietaris hauran de pagar més IBI.

La creació d’aquest registre per penalitzar els immobles que romanen buits es va incloure en la modificació de l’Ordenança Fiscal sobre l’IBI que el consistori va aprovar el mes d’agost de 2022. L’objectiu d’aquesta acció és reduir el nombre d’habitatges sense ocupació que hi ha Deià. De fet, en la notificació que el propi Ajuntament de Deià ha remès als afectats se’ls recorda que el municipi té en marxa un programa de lloguer mitjançant el qual es poden beneficiar d’una reducció de l’IBI del 95%, a més de cobrar una quantia fixa, si el destinen a lloguer social.

Els afectats per la mesura podran al.legar que en aquests habitatges hi ha persones empadronades, que es tracta d’un immoble habitat, tot i que no hi hagi ningú empadronat, o que es tracta d’un habitatge destinat a un ús no residencial, malgrat en el cadastre no estigui així considerat.

A més, des de l’Ajuntament es recorda que existeixen fins a deu causes justificades perquè un habitatge no sigui considerat “desocupat amb caràcter permanent”. Entre aquestes s’hi troben el trasllat fora de Deià per raons laborals; el canvi de domicili degut a una situació de dependència; l’abandonament de l’habitatge en una zona rural en procés de pèrdua de població; que l’habitatge sigui objecte de litigi judicial pendent de resolució; que l’habitatge hagi de ser rehabilitat; que estant hipotecat hi hagi clàusules que impossibilitin destinar-lo a un ús diferent del previst inicialment quan es va atorgar el finançament; que l’habitatge estigui ocupat il.legalment; que formi part d’un edifici adquirit íntegrament per a la seva rehabilitació; que es destini a allotjament, pensió, hostal o similar; o que l’habitatge hagi estat adquirit per herència i no hagi transcorregut un termini de tres anys a comptar des de la data de defunció.Anterior Tanca Següent Compartiu-ho a