Diari digital de la comarca de Sóller
Dimecres, 29 de març de 2023   |   16:06
 
Enquesta  
T’agraden els nous indicadors?


No
 
Voluntaris carregant aliments dins un vehicle.
23/12/2022 | 11:10
Creu Roja ha ajudat a més de 200 famílies
SaVeu

Més de 200 famílies residents a Sóller han rebut l’ajuda de la Creu Roja de Sóller per assegurar-los l’atenció a les necessitats més bàsiques del seu dia a dia.

Aquesta és una de les dades que recull la memòria d’activitats del present exercici que la institució benèfica va presentar divendres als seus associats per fer balanç de la feina que ha duit a terme en el darrer exercici. La memòria també recull el moviment econòmic que ha gestionat l’organització, que bona part del qual prové de les aportacions dels socis, donacions anònimes i les que fan diferents institucions de la comarca.

Així, en el capítol de persones en situació d’extrema vulnerabilitat, la memòria d’activitats apunta com en el darrer any Creu Roja ha atès a més de 235 persones en els diferents programes que promou a cobrir les necessitats bàsiques de les famílies i persones més vulnerables de Sóller i els voltants. També inclou les ajudes que ha distribuït a les persones nouvingudes per a la seva integració al municipi.

Desgranant aquestes dades, la Creu Roja assenyala en el seu informe anual que ha realitzat més de 600 intervencions amb 223 famílies que varen recórrer al seu auxili. Aquestes ajudes van dirigides a famílies en situació de precarietat econòmica i que tenen problemes per cobrir les seves necessitats més bàsiques. Així, l’entitat ha distribuït ajuts que consisteixen en aliments, productes de rober i d’higiene, productes de neteja així com ajudes econòmiques per cobrir despeses relacionades amb els serveis bàsics de llum, aigua i lloguer d’habitatge.

Des de la Creu Roja de Sóller s’han ajudat a persones nouvingudes per fomentar la seva integració dins la societat. També ha col.laborat amb famílies mitjançant el projecte de refugiats que s’han vist obligats a abandonar Ucraïna com a conseqüència de la guerra. A aquestes persones sels ha donat la primera acollida i han rebut ajuda legal per regular la seva situació. En total, la memòria exposa que s’han fet 72 intervencions d’aquest tipus amb trenta persones.

A més de la feina que ha desenvolupat amb les persones més vulnerables, l’entitat benèfica que presideix Joan Albertí ha treballat en el camp de les persones majors i amb discapacitat. D’aquest col.lectiu s’han atès un total de 451 persones a través dels diferents programes.

Gent major i discapacitats

La Creu Roja promou diferents iniciatives que duen a terme els seus voluntaris en el camp de la gent gran i discapacitats. Un d’aquest programes és el d’ajuda a domicili complementària, amb el qual s’han duit a terme 326 intervencions que han beneficiat a un total de cent persones. El citat programa va dirigit a persones de més de 65 anys o dependents que sol.liciten l’ajuda de Creu Roja per fer acompanyaments, gestions o que requereixen productes de suport.

Un altre programa que es desenvolupa a la vall en el marc del sector de la gent gran i discapacitats és el que treballa amb persones que tenen les funcions cognitives deteriorades, un col.lectiu del que se n’han atès 21 persones. Altres 18 usuaris han rebut suport a través del programa “Enrédate”, dirigit a ancians que se senten aïllats.

El balanç fa esment al programa de suport a cuidadors no professionals que ha arribat a onze persones així com dels 113.381 euros que ha recaptat a través de les quotes que abonen els socis, els donatius i els recursos que li transfereixen institucions com els ajuntaments de la comarca.

La presentació de la memòria es va fer en un acte a la Tercera Edat al qual hi varen assistir socis, volunaris i representants municipals.Anterior Tanca Següent Compartiu-ho a