Diari digital de la comarca de Sóller
Dilluns, 15 d'abril de 2024   |   04:09
 
Enquesta  
Quina nota poses al servei d’autobusos del TIB?

0 - 2‘5
2‘5 - 5
5 - 7‘5
7‘5 - 10
 
Jaume Bestard havia impulsat aquesta proposta.
11/11/2022 | 11:11
L'aparcament de Can Cera, descartat
SaVeu

L’aparcament disuassori projectat en uns terrenys rústics de Can Cera per l’Ajuntament no es durà a terme. La qualificació urbanística actual i les dificultats de modificar el Pla General faran decaure una iniciativa amb la que l’equip de govern preveia crear un estacionament a l’entrada de Sóller amb capacitat per a cent turismes.

Tal i com va avançar aquest setmanari la setmana passada, els serveis tècnics alertaren l’equip de govern municipal que la creació de l’aparcament requereix una modificació del planejament urbanístic. Actualment l’espai on s’havia projectat l’aparcament té la qualificació de sòl rústic.

El regidor d’Urbanisme, Jaume Bestard (PI), ha reconegut que existeixen entrebancs tècnics i jurídics per fer realitat l’aparcament de Can Cera, al temps que també ha deixat entreveure discrepàncies internes en el si de l’equip de govern en relació a aquesta qüestió. Pel que fa als problemes tècnics, ha assenyalat que una requalificació urbanística del terreny, per passar de sòl rústic a equipament, hauria d’anar acompanyada per la posterior compra dels terrenys.

Això s’explica perquè la normativa vigent obliga a les administracions a adquirir la propietat de tots aquells sòls particulars que estan qualificats com a equipament públic. A mode d’exemple, és un cas idèntic al de l’Infante Lois. I si l’Ajuntament no adquirís el terreny de Can Cera, els seus titulars podrien exercir el dret per exigir que l’Ajuntament l’expropiàs.

Per aquesta raó, Bestard ja dona pràcticament per perduda la possibilitat de crear l’estacionament a l’entrada de Sóller des del carrer Isabel II. Tampoc no ha tengut el suport de la resta de socis de l’equip de govern, un fet que el regidor ha reconegut i pel qual no ha ocultat cert malestar.Anterior Tanca Següent Compartiu-ho a