Diari digital de la comarca de Sóller
Dilluns, 24 de juny de 2024   |   18:37
 
Enquesta  
Quina nota poses als partits de l’oposició després d’un any de legislatura?

0 - 2‘5
2‘5 - 5
5 - 7‘5
7‘5 - 10
 
Operaris d'Aqualia treballant en una obra.
29/07/2022 | 10:15
Sóller és el tercer municipi amb menys pèrdues d'aigua
SaVeu


La xarxa de distribució d’aigua potable de Sóller és una de les més eficients de Mallorca, en tant que Aqualia, la concessionària del servei, ha aconseguit reduir les pèrdues de la xarxa al 12’9% del cabal que flueix per l’interior de les canonades.

Així ho ha revelat la concessionària que, a més, ha apuntat com en només un any, el volum de pèrdues d’aigua s’ha reduït substancialment de manera que si l’any 2020 el rendiment de la xarxa es va situar en el 81’7%, un any després va assolir el 87’11%. Es tracta d’una xifra gents menyspreable si es compara amb els valors que presenten altres municipis ja no sols de la comarca, sinó del conjunt de l’illa. El paradigme contrari a Sóller es troba a Campos, un municipi que registra anualment unes pèrdues per la xarxa d’aigua potable que assoleix el 31’3% del líquid que circula per les seves canonades. Pràcticament el triple de pèrdues que registra Sóller.

No obstant això, des d’Aqualia expliquen que no tot són pèrdues per fuites que puguin tenir les canonades d’aigua. Des de la concessionària expliquen que hi ha tres factors que incideixen en el que denominen tècnicament “aigua no registrada”. Per una banda hi ha les diferències de lectures entre els comptadors que controlen l’aigua que entra a la xarxa i els comptadors que subministren el líquid a les llars. Són imprecisions que són impossibles d’evitar tenint en compte que són aparells mecànics. Per altra banda, estan les pèrdues com a tal, que abracen les fuites, els trencaments i les avaries de la xarxa d’abastiment. Finalment, també existeixen els consums no autoritzats, el que pròpiament són fraus, que també es registren a Sóller. La suma de les diferències de lectures, les fuites i els fraus fa que dels 2.000 metres cúbics al dia que s’aboquen actualment a la xarxa d’aigua de Sóller uns 258 metres cúbics no es puguin facturar.

Millor que el Pla Hidrològic

Les xifres aportades per Aqualia també indiquen que la xarxa d’aigua potable té un millor comportament del que fixa el Pla d’Hidrològic de les Illes Balears. Aquest document fixa que per a l’any 2025 el rendiment de les xarxes municipals d’aigua potable han de tenir un rendiment per damunt del 85%, un fet que Sóller millora tenint en compte que ara mateix es troba en el 87’11%.

Per altra banda, la concessionària ha informat que actualment les fonts de Cas Patró Lau i la Font Nova són els principals subministradors de l’aigua que surt pels grifons dels habitatges de Sóller. En els mesos de juliol i agost Aqualia disposa dels recursos extra que proporcionen els aqüífers de Ses Fontanelles i el transvasament de Sa Costera, ja que es tracta del període de major consum degut a la pressió turística.Anterior Tanca Següent Compartiu-ho a