Diari digital de la comarca de Sóller
Dissabte, 23 de gener de 2021   |   11:34
 
Enquesta  
Hauria d’autoritzar el Ministeri de Defensa l’accés públic controlat al cim del Puig Major?


No
 
La seu de l'Escola de Música, a les Escolàpies.
15/05/2020 | 10:51
L'escola de música, a la corda fluixa
SaVeu

Una auditoria elaborada pels serveis econòmics de l’Ajuntament de Sóller posa de manifest la opacitat del Consorci Amics de la Música en matèria de comptabilitat fins al punt que proposa liquidar aquest organisme del que en forma part el municipi. El consorci dona cobertura jurídica a l’Escola de Música, que de materialitzar-se la proposta tècnica quedaria en entredit per no disposar de la cobertura legal i econòmica que actualment rep.

Els serveis econòmics han posat el punt de mira al consorci perquè entén que no ret comptes amb l’Ajuntament com recull l’informe de control intern. Tant és així, que l’informe anual sobre el control econòmic municipal assenyala que aquest organisme no ha donat compte mai dels seus números des de la seva creació a pesar que per al seu funcionament empra els recursos públics que li transfereix periòdicament el municipi. El consorci es nodreix anualment d’una aportació municipal de 60.000 euros que es destina íntegrament al centre de formació municipal. Els diners municipals i les quotes dels alumnes sostenen el cost d’explotació de l’escola que bàsicament es centra en pagar la nòmina dels professors. L’escola de música està instal.lada a l’edifici de Ses Escolàpies, motiu pel qual bona part de la despesa ordinària de funcionament recau a l’Ajuntament.

En les seves conclusions, l’informe elaborat pels serveis econòmics proposa “procedir a la liquidació del Consorci Amics de la Música per la manca de control intern, atès els incompliments envers la presentació de la documentació relativa als seus pressuposts anuals, així com les liquidacions corresponents”. Per arribar a aquesta conclusió, els tècnics en la hisenda municipal posen de manifest un rosari d’incompliments legals i administratius. Tot perquè des dels seus inicis aquest organisme no ha remès als serveis econòmics la informació de caràcter econòmic per ser estudiada i poder confeccionar els estats pressupostaris i comptables “mínims exigibles per la legislació a la qual es sotmet aquest organisme públic local”.

L’esmentat informe assenyala que els comptes de l’organisme no s’han pogut fiscalitzar ni mai ha retut comptes a pesar de dependre de les ajudes municipals per al seu funcionament. Tampoc no ha nomenat un responsable funcionarial perquè assumesqui la gestió dels comptes bancaris per poder realitzar la fiscalització de les entrades i sortides dels diners. Davant la falta de dades i informació relacionada amb els comptes d’aquest organisme, el departament de Tresoreria entén que “és inviable” realitzar el control econòmic i suggereix a l’Ajuntament, com a patró que és del consorci, que procedesqui a la seva disolució. De fer-se efectiva l’Escola de Música quedaria en la corda fluixa.Anterior Tanca Següent Compartiu-ho a