Diari digital de la comarca de Sóller
Divendres, 28 de febrer de 2020   |   05:49
 
Enquesta  
Ha d’acollir el camp Infante Lois un aparcament públic de vehicles?


No
 
Sóller ha de millorar molt en recollida selectiva.
07/02/2020 | 09:22
El reciclatge de residus queda estancat al 18%
SaVeu

Sóller recicla més, però suspèn l’assignatura. Per segon any consecutiu el grau de reciclatge dels residus domèstics es situa a l’entorn del 17’8%, molt lluny dels objectius europeus que fixen per a l’any 2020 que es recicli el 50% dels fems que es generen. Al municipi li queda molt camí per recórrer per poder assolir les recomanacions de la Unió Europea. L’augment de la fracció de reciclatge és irrisòria tenint en compte que fa un any es va situar en el 17%. Amb les dades a la mà, Sóller recicla més, però també genera més residus que acaben a la incineradora. Amb tot, l’any passat la generació de fems va augmentar l’1’7%.

Les dades oficials apunten que el 82% dels residus que va generar Sóller durant el 2019 varen acabar en el rebuig, és a dir, s’abocaren al contenidor general per després ser incinerats a la planta de tractament de Son Reus. D’acord amb les dades, Sóller va desviar al contenidor de color verd un total de 7.519 tones de fems, el que suposa un increment de l’1% en comparació a l’exercici anterior. Val a dir que en termes percentuals que en el 2018 el rebuig va representar el 83% del total de residus generats a Sóller, mentre que l’any passat aquest percentatge es va col.locar en el 82%.

Per fraccions, el vidre recollit en els contenidors específics va representar el 7’2% del total de residus de l’any passat, el paper va suposar el 6’5%, mentre que els envasos representaren el 4% del total. Les tres fraccions han augmentat de forma lleugera en comparació a l’exercici anterior.

Amb tot, les xifres de reciclatge augmenten i baixa el percentatge que es remet a la incineració, tot i que aquests increments són pràcticament imperceptibles.

Més consciencació

Des de Sóller Recicla, empresa encarregada del servei de recollida selectiva, analitzen positivament les dades de 2019 ja que “la gent ho fa cada vegada millor perquè recicla més”, ha apuntat Teresa Valladolid, gerent de l’empresa. Per a aquesta empresa és molt important “el fet que la gent cada vegada col.labora més i que aboca més residus al contenidor de reciclatge”, cosa que té el seu reflex “amb un increment dels residus que es reciclen”.

Des de les Cases de la Vila apunten que per incrementar el reciclatge de Sóller es necessita canviar el sistema integral de recollida. Les opcions que es manegen són la de implementar la recollida porta a porta i la recollida orgànica. Però tant un sistema com l’altra necessiten d’una important inversió en infraestructura i personal.
L’Ajuntament té en estudi implantar enguany el sistema de recollida orgànica que en una fase inicial s’hi acollirien els hotels i restaurants. Les previsions apuntades pel regidor de Medi Ambient, Joan Ruíz (PP), és que a principis d’estiu aquests establiments puguin disposar dels recipients on abocar els resdius orgànics.

La implantació d’aquest sistema permetrà reduir la factura d’incineració. El Consell ha reduït aquesta setmana mateix el preu d’incineració un 11’8% per situar-se en els 111 euros per tona.Anterior Tanca Següent Compartiu-ho a