Diari digital de la comarca de Sˇller
Dimarts, 21 de maig de 2019   |   06:43
 
Enquesta  
Ja tens el vot decidit per a les eleccions locals?


No
 
El plenari haurÓ dĺaprovar executar una gran retallada pressupostÓria.
23/11/2018 | 08:55
L'Ajuntament haurÓ de retallar 750.000 euros en despesa
J.M./G.M.

L’Ajuntament de Sóller s’haurà d’estrènyer el cinturó durant el que queda d’any i tot el 2019, un exercici en el que hi ha eleccions municipals. El ple de la corporació aprovarà la propera setmana un pla econòmic i financer que l’obligarà a retallar la despesa en més de 750.000 euros amb la finalitat de situar els comptes en el camí de l’austeritat després de dos darrers anys durant els quals l’Ajuntament ha incomplit (sabent-ho) la normativa financera que fixa el Ministeri d’Hisenda.

El retall que s’atraca tendrà com a finalitat situar els números de l’Ajuntament al nivell en què quedaren fixats l’any 2016, el darrer exercici en el que Sóller sí que es va ajustar als estrictes controls que aplica Hisenda a les economies dels ajuntaments. El retall s’explica perquè durant els anys 2017 i 2018 les Cases de la Vila varen incrementar la despesa per damunt del màxim autoritzat, un fet que ara obliga a escapçar partides per tal de tornar a l’equilibri financer. El ministeri ha remès aquests dies un seriós requeriment a tècnics i autoritats municipals advertint-los de l’obligació de fer el retall per tal de complir amb la normativa pressupostària vigent baix amenaça de sanció.

Regla de la despesa

La desviació pressupostària ha tengut el seu reflex en la denominada regla de despesa. Es tracta d’un instrument de disciplina pressupostària que intenta garantir la sostenibilitat dels comptes públics de manera que, en un horitzó de mitjà termini, el creixement de la despesa de les administracions públiques vengui limitat per la capacitat de finançar-lo amb ingressos estables i sostinguts en el temps.

El mecanisme de la regla de despesa s’ha incomplit a l’Ajuntament durant els exercicis de 2017 i 2018 respectivament perquè s’ha gastat per sobre. Només en el darrer any aquest augment ha fet que s’hagi sobrepassat la regla de la despesa el 18%, quan el màxim era un 2’1%, tal i com ja ho advertia l’informe d’Intervenció que va acompanyar l’aprovació dels pressuposts de la corporació del present exercici. En el seu informe, el responsable de la hisenda municipal advertia que se superava la regla de despesa i que, en conseqüència, es gastava més del que legalment estava permès.

D’acord amb el pla econòmic, el municipi haurà de retallar-se 750.000 euros entre els anys 2018 i 2019, el que a la pràctica suposarà reajustar la hisenda perquè complesqui amb la regla de despesa.

Els retalls s’han començat a aplicar fins i tot abans d’aprovar el propi pla. Tant és així que aquesta setmana el departament d’Hisenda ja ha ordenat aturar totes les despeses corresponents al capítol 2 del pressupost, aquell destinat a sufragar despeses en béns corrents i serveis. En el pressupost d’enguany aquest capítol tenia una dotació de 7’5 milions d’euros.Anterior Tanca SegŘent Compartiu-ho a