Diari digital de la comarca de Sóller
Dimecres, 27 de maig de 2020   |   22:57
 
Enquesta  
És una bona inciativa la del menjador social?


No
 
Arriva seguirà explotant la línia túnel exprés
20/11/2018 | 16:22
Pròrroga temporal a la concessió del bus
saveu.cat

El Consorci de Transports de Mallorca (CTM) ha comunicat a les actuals empreses concessionàries de les línies d'autobús la prolongació del servei que presten actualment, mentre s’ avança el procés de tramitació de les noves concessions i fins que estiguin operatives les noves concessions. El Govern estima que dins el primer semestre s'adjudicaran els nous serveis que, en el cas de Sóller, suposaran un increment de freqüències de la línia túnel exprés tant en els mesos d'hivern com en els d'estiu. 

Per tant, l'empresa Arriva seguirà explotant la línia túnel exprés fins que no es resolgui el concurs.

Aquesta prolongació dels serveis està prevista per la pròpia Llei 16/1987, de 30 de juliol d’ordenació dels transports terrestres per tal de garantir el servei públic de transport ininterrompudament.

La llei estableix que quan finalitzi el període de vigència d’un contracte sense que hagi conclòs el procediment per a l’adjudicació del nou per a la prestació del mateix servei,  el contractista actual està obligat a continuar amb el servei si així li es requerit per l’administració. Així, queda totalment garantit el servei mentre es resol el concurs de les noves concessions. En aplicació d’aquesta llei ja s’ha comunicat a les actuals concessionàries la prolongació del servei, que acabava el 31 de desembre.

S’han presentat un total de 25 ofertes per a la prestació dels nous serveis de transport públic, vuit de les quals per a les línies de la Serra de Tramuntana. En aquests moments s’estan avaluant les ofertes presentades per les empreses interessades en operar el nou servei d’autobusos interurbans. Els contractes de concessió de servei públic tendran una durada de 10 anys, ampliables uns altres 5, i el pressupost màxim per a tot el període serà de 479.237.657,70 Euros (IVA inclòs).Anterior Tanca Següent Compartiu-ho a